Posts Tagged ‘Zambia’

Pionerarbeid om døvblindhet i Zambia

Pionerarbeid om døvblindhet i Zambia

June 18th, 2014

Det er litt ekstra spennende å åpne et kurs om døvblindhet, når man vet at dette kanskje er den første gangen det har vært kurs om dette i Zambia. Søster

read more