Posts Tagged ‘Signo’

Pionerarbeid om døvblindhet i Zambia

Pionerarbeid om døvblindhet i Zambia

June 18th, 2014

Det er litt ekstra spennende å åpne et kurs om døvblindhet, når man vet at dette kanskje er den første gangen det har vært kurs om dette i Zambia. Søster

read more
Nye muligheter

Nye muligheter

October 31st, 2013

Hva kan vel ikke ungdom klare å få til hvis de bare får en mulighet til det? Prosjektet har støttet ungdom som har hatt planer, drømmer og innsatsvilje, men som

read more
Filmer seg til en ny fremtid

Filmer seg til en ny fremtid

October 26th, 2013

Signo samarbeider med Uganda National Association (UNAD) om to prosjekter for ungdom. Det ene prosjektet har døve ungdom fra Uganda som målgruppe. Prosjektet jobber for å gi døve ungdom opplæring

read more
Veiledning

Veiledning

October 18th, 2013

Håkon Lie fra Signo Døvblindsenter i Andebu har nå jobbet tett med lærerne og assistentene på Chisombezi. ”Jeg ser at de er veldig flinke til mange ting, men det er

read more