Om Signo

Signo er en diakonal stiftelse innen Den Norske kirke som gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde. Vårt arbeidet er organisert i åtte virksomheter med mer enn 1000 ansatte. Du finner oss i Oslo, Andebu, Sandefjord, Bergen og Trondheim. 787 døve og 177 døvblinde personer får tilbud hos oss.

Våre brukere får bo- og omsorgstilbud, kultur-og fritidstilbud, undervisning i grunn- og videregående skole og voksenopplæring. Vi gir også arbeidstilbud i egne bedrifter og bistand til døve i det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir vi eksterne tjenester som utredning, veiledning og kurs. Vi har bistandssamarbeid i flere land.

Signo ble startet i 1898 av Conrad Svendsen, Norges første døveprest. Signo betyr «jeg tegner». Det understreker hvor viktig tegnspråk er hos oss. Vi benytter også tegn til tale, taktilt tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått.

«Grenseløs tro på menneskets muligheter» er vår visjon. Fordi vi tror alle mennesker bærer på muligheter og potensiale til å utvikle seg.