Palestina

Palestina er det første området Signo har hatt bistandsprosjekter i. Det startet i 1999 i samarbeid med Norges Døveforbund.

Nå samarbeider Signo med Total Communication Centre i Rammallah. Denne døveskolen er knyttet til Røde Halvmåne. Skolen har full grunnskole og videregående opplæring. Elevene som går ut av skolen, kan bli kvalifisert for studier på høgskoler og universiteter.

Vi samarbeider om kompetanseheving for lærere, utvikling av tegnordbok, læremidler og tilrettelegging for bruk av tolk. Prosjektet samarbeider tett med utdanningsdepartementet i Palestina som akkurat nå er i ferd med å lage en nasjonal plan for spesialpedagogikk