Malawi

Signo driver Chisombezi – en skole for døvblinde barn og ungdom – med Noradmidler via Atlasalliansen.  Vi har også, med støtte fra Operasjon Dagsverk i Norge, vært med å starte Nziwika – et dagsenter for funksjonshemmede ungdom Andebu Barneskole har samlet inn penger til Chisombezi for å kjøpe lekestativer, vannpumpe og utstyr til skolen. Signo har vært med siden arbeidet for døvblinde i Malawi startet i 2004 og har tenkt å fortsette arbeidet i hvert fall frem til 2019.

Chisombezi: Skole for døvblinde barn og ungdom Skolen jobber med opplæring i tegnspråk, blindeskrift og måter å kommunisere på. Elevene lærer å gå, spise selv og vaske seg, matematikk, engelsk, håndarbeid og jordbruk. Døvblinde barn og ungdom som ikke kan bo på skolen får opplæring hjemme. Da samarbeider Chisombezi med familiene.

Nziwika: Gir funksjonshemmet ungdom opplæring slik at de kan tjene egne penger og klare seg selv. Jobber for at funksjonshemmet ungdom skal få mulighet til å gå på vanlig skole. Funksjonshemmede får ofte ikke lov til å gå på skolen, eller blir mobbet slik at de ikke vil gå på skole. Lærerne vet ofte heller ikke hvordan de kan gi opplæring til funksjonshemmede.

Filmprosjekt Joint Regional Initiative

Funksjonshemmet ungdom skal lære å lage film, og bruke denne kunnskapen til å fortelle om hvordan det er å være funksjonshemmet. På denne måten kan de påvirke myndighetene, spre informasjon, få respekt for den de er og ikke minst – kunne lage filmer de liker selv; kjærlighetshistorier, spenningsfilmer og mye mer. Kanskje kan dette også gjøre det mulig for ungdommene å få seg en jobb eller en utdanning innenfor film. Signo samarbeider med Atlas Alliansen, Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Blindeforbundet om et filmprosjekt i Malawi, Mosambik, Sør Afrika og Uganda. Prosjektet varer fra 2010 til 2014.