Prosjekter

Signo bidrar internasjonalt for å sikre tilbud til døvblinde og døve ved å spre kunnskap og kjempe for deres rettigheter. Målet for arbeidet er at Signo skal bidra til å gjøre en forskjell. Derfor er vi hele tiden opptatt av å få gode resultater.

Per i dag har vi arbeid/prosjekter i følgede land;

Du kan klikke deg inn på Signos hjemmesider og lese mer om det enkelte land/prosjekt ved å klikke på navnet ovenfor.