Kina

kina-Speideruniform_signoblogg

I Kina samarbeider Signo med The Amity Foundation som er en veldedighetsorganisasjon som jobber med fattigdomsbekjempelse, landsbyutvikling, funksjonshemmede og eldre.

Vi har hatt et tospråklighets prosjekt siden 2004 sammen. Målet er at døveskoler i Kina skal ta i bruk kinesisk tegnspråk i undervisningen.
Nå er det 10 skoler med i prosjektet og 200 elever i barnehage og på barnetrinnet får opplæring i og på tegnspråk.

Kompetanseoverføring har vært et viktig element i prosjektet som hvert år har et seminar for alle lærerne som jobber i de klassene som er med.

Prosjektet har ansatt døve som lærere/-assistenter og det er den viktigste faktoren til at prosjektet er så vellykket. Når inneværende skoleår er slutt, er det meningen at prosjektet skal avsluttes.