Pionerarbeid om døvblindhet i Zambia

Det er litt ekstra spennende å åpne et kurs om døvblindhet, når man vet at dette kanskje er den første gangen det har vært kurs om dette i Zambia. Søster Emma Kulombe fra Chisombezi og Håkon Lie og Kenneth Verngård fra Signo er denne uken i Zambia for å spre litt kjennskap om døvblindhet, og for å etablere kontakt med skoler og organisasjoner som vi kan samarbeide med i fremtiden.

28 spente deltakere blir utfordret til å si litt om forventningene til seminaret, og listen blir veldig lang før alle har kommet med sitt. Håkon og Søster Emma kjenner nok forventningene veie tungt på skuldrene før de sammen gyver løs på oppgaven.

På seminaret er det deltakere fra flere deler av ministeriet for utdanning, bl.a. Tomas Mbunti Ndonyo som er Principal Education Standards Officer – Special Education. Ndonyo var også med på et seminar som Signo arrangerte i Malawi i oktober i fjor. Blant deltakerne finner vi også Donald Nongola som er en av de som er ansvarlige for utvikling av pensum i skolene. Ellers så har vi skoleinspektører fra alle distriktene (Standards Education Officers), representanter fra universitetet i Zambia og lærere fra spesialskoler. I tillegg har vi deltakere fra et program for lokalbasert rehabilitering (Community Based Rehabilitation – CBR), som NHF og NFU i Norge har etablert i deler av Zambia. Vi har lært fra Malawi at arbeidet for døvblinde må gå hånd i hånd med CBR-program for å kunne følge opp døvblinde og deres familier best mulig.

20140618-162702-59222661.jpg
Som vi også så i Malawi i oktober, så er det de praktiske øvelsene som gjør aller sterkest inntrykk. Det var litt av et syn å se 28 mennesker forsøke å navigere seg rundt, utstyrt med  Signo-bind for øynene. Senere ble det både bind, ørepropper og øreklokker – noe som gav et innblikk i døvblindes verden. Halvparten av deltakerne debuterte som ledsagere for de «døvblinde».

20140618-162805-59285302.jpg
Før den første øvelsen fikk de “døvblinde” ingen instuksjoner annet enn at de skulle ta på seg bind for øynene, ørepropper og hørselsvern. Det ble litt for skummelt for noen, og øyenbindet forsvant av det det ble for mye.

20140618-162909-59349512.jpg
Noen følte seg totalt overlatt til seg selv, andre var sikre på at alle andre hadde tatt av seg døvblindeutstyret og at de stod og lo av den som satt igjen. Ledsagere opplevde at det var vanskelig å kommunisere.

20140618-163036-59436981.jpg
Kurset har nå gått over to dager, og det gjenstår en dag før Søster Emma vender tilbake til Malawi og Håkon og Kenneth setter nesa mot nord igjen. Seminaret viser litt av alt det som Signo har å bidra med internasjonal. I Zambia finnes det ingen tilbud til døvblinde. Søster Emmas og Håkons kunnskaps- og kompetanseoverføring fra Chisombezi og Signo er unik i denne settingen. Spesielt med tanke på den viktige rollen Signo har hatt for å bygge opp kompetansen i Malawi.

20140618-163146-59506752.jpg
Allerede etter to dager er det flere av deltakerne som sier at de har endret syn på døvblinde. Utsagn som : “Døvblinde kan kommunisere!”, “Døvblinde er like verdifulle som alle andre.”, og “Jeg har endret oppfatning om døvblinde barn.” som vi har samlet inn på lapper hvor deltakerne oppsummerer dagen viser at dette seminaret er svært verdifullt!

Seminaret vil fortsette enda en dag til og er en god start for det vi håper skal utvikle seg til Signos engasjement i Zambia. Signo ønsker å bidra til å etablere et nettverk mellom Malawi, Zambia og Norge om døvblindhet.

Kenneth skal benytte tiden til å besøke to skoler som er mulige partnere for fremtiden, for å se på muligheter for samarbeid. I tillegg skal Kenneth drøfte veien videre med Lucy Muyoyeta fra Opportunity Zambia, som hjelper oss å arrangere seminaret, og Alick Nyirenda som leder CBR-programmet, hvordan vi sammen kan gå videre for å få til et tilbud til døvblinde i Zambia.

Comments are closed.