Mission accomplished. Målet er nådd.

Men 5 språk i samme rom trengs det mange tolker

The Sig-Am Bilingual Education Project has been carried out successfully in all the ten special education schools in Sichuan and Guizhou Provinces. All the activities at both school and provincial levels were accomplished according to project plans.
En nylig gjennomført evaluering av SigAm prosjektet i Kina konkluderer med at prosjektet er godt gjennomført og at målene er nådd.
Seminaret i Guiyang understreket dette. Flere forelesere kom inn på hva vi har lykkes med og hvorfor prosjektet som helhet har vært vellykket. Stein Erik Ohna understreket også dette i sin forelesning. De viktigste elementene er: anerkjennelse av tegnspråk som språk og døves kultur, foreldrenes involvering i barnas språkutvikling og skolegang og at det er aktive, døve lærere i klasserommet.
Andre dag av seminaret var viet praksis. Vi fikk se elevenes kunstarbeider og fikk se de male og tegne. Vi fikk massasje av blinde elever. Og vi fikk være med på to undervisningstimer; en i kinesisk (en vitenskapelig sjangertekst med elevere i 6. klasse og hørende lærer) og en mattetime med døv lærer. Etterpå ble undervisningen kommentert av de fire som har fungert som veiledere i denne delen av prosjektet. Wang, Fang, Daimanli og Ylin.

veiledere

 

Bildet over teksten viser alle tolkene. Med 5 språk i salen, trengs det mange tolker. De kinesiske tegntolkene har i løpet av prosjektet blitt vesentlig mer profesjonelle. Bildet under viser elevene i 3 klasse klare for en time med matematikk.

SG1L2851

Av: Knut Rune Saltnes

Leave a Reply