Veiledning

Håkon Lie fra Signo Døvblindsenter i Andebu har nå jobbet tett med lærerne og assistentene på Chisombezi. ”Jeg ser at de er veldig flinke til mange ting, men det er et godt stykke igjen.” sier Håkon. En utfordring for Chisombezi er ressursene. De fleste elevene på skolen trenger en-til-en oppfølging. Det finnes ikke ressurser til å ha så mange ansatte her, og opplæringen foregår som regel i grupper på to eller tre med en lærer eller assistent.

Veilederen
Håkon har arbeidet tett med lærerne og assistentene. Han har observert og veiledet dem slik at de kan bli enda flinkere til å samhandle med elevene. Håkon har fokusert på at det viktigste når man jobber med døvblinde, er å etablere kontakt og forsøke å sette seg inn i den døvblindes situasjon. Lærerne og assistentene har fått mange praktiske øvelser hvor de selv har fått oppleve hvordan det er å være døvblind. Hvordan oppleves det egentlig når den man er sammen med forsøker å ledsage deg rundt i omgivelser som med ett er veldig ukjente? De ansatte har fortalt om sterke inntrykk og om hvordan de har fått en helt ny innsikt i det å være sammen med de døvblinde. Når man har oppnådd kontakt og tillit, kan man også skape rom for kommunikasjon.

Oppsummering
I Norge er vi vant til å bruke video for å kunne veilede, vurdere og analysere hva som egentlig skjer i samhandlingssituasjoner. Dette var helt ukjent for malawierne. Andebu Barneskole har samlet inn penger til Chisombezi som har gått til læringsmateriell. En av de tingene som har blitt kjøpt inn er et videokamera som de nå har fått en innføring i bruken av. Håkon har filmet lærerne og assistentene i mange forskjellige situasjoner sammen med elevene på Chisombezi. For å ufarliggjøre dette å bli filmet har han sørget for at alle har fått se seg selv på film, og at de har tolket og analysert filmene sammen. Fremover skal lærerne fortsette å filme hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger. Noen av filmene skal også sendes til Norge for å få flere tilbakemeldinger. Det er viktig at denne for malawierne nye metoden følges opp i tiden fremover også.

Gruppefoto 2

På den siste dagen var det også på tide med det obligatoriske gruppebildet!

Fotografen
Takk for innsatsen din disse to ukene, Håkon! Du har gjort en uvurderlig innsats for å heve kunnskapen om døvblindhet i Malawi og Zambia! Det har heldigvis også blitt et lite rom for å gjøre andre ting en å se innsiden av klasserom! Elefanter var et eksotisk avbrekk i helgen!
Hilsen fra Kenneth Verngård internasjonal avdeling

Leave a Reply