Rapport fra SigAm i Sichuan og Guizhou

Huang har vært engasjert i SigAm Bilingual Deaf Education Project siden 2006. Da kom de første skolene fra de vestlige provinsene i Kina med i prosjektet. Hun presenterte de erfaringer og resultater de har oppnådd i Sichuan. Hun oppsummerte det i 7 punkter:
1: Antall døve lærere har økt
2: Tegnspråk er anerkjent og stadig mer brukt
3: Foreldre får opplæring i tegnspråk
4: Tegnspråk er mer kjent blant folk flest
5: Elevene er mer aktive, stolte og kreative i forhold til språk
6: Lærerne har økte ferdigheter og er flinkere til å tilrettelegge
7: Konseptet Bi-Bi (tospråklig- tokulturell) opplæring er spredt til mange flere enn bare prosjektskolene.

Alt dette er målsettinger i prosjektet og viser at arbeidet gjennom disse årene har lykkes.

I Kina: Knut Rune Saltnes

Leave a Reply